Geomembrana – co to jest?

Geomembrana to rodzaj folii wykorzystywanej do izolacji i zatrzymywania cieczy. Charakteryzuje się różnymi długościami szerokości i grubości, w zależności od zastosowania. Jej główną funkcją jest uszczelnianie, separacja i drenaż.

Niezawodność materiału gwarantują jej właściwości, do których należy wysoka odporność na działanie substancji chemicznych, odporność na procesy starzenia i promieniowanie UV, duża odporność na rozciąganie, możliwość dopasowania do kształtu podłoża oraz łatwość przeprowadzania kontroli szczelności. Geomembrany są trwałe i nieszkodliwe dla środowiska. Geomembrany wykonane są z odmiennych surowców i posiadają różną strukturę. Najczęściej zbudowane są z termoplastów i elastomerów. Ich dobór uzależniony jest od rodzaju podłoża oraz przewidywanego parcia wody, kąta nachylenia i oddziaływania substancji chemicznych. W oparciu o właściwości możemy podzielić geomembrany na płaskie PEHD i PCV, płaskie EPDM, wytłaczane EPDM oraz maty bentonitowe.

Geomembrany płaskie PEHD i PCV

Spełniają funkcje uczelniana i separacji, mają zapewnić barierę przed napływaniem wód i gazów. Najczęściej wykorzystywane są w budownictwie jako izolator budynków, a w szczególności dachów i piwnic oraz zbiornikach wodnych i oczyszczalniach ścieków.

Od innych materiałów wyróżnia je wysoka wytrzymałość na przebicia i odporność na związki chemiczne. Jest nieszkodliwa dla środowiska, ponieważ nie wydziela żadnych substancji toksycznych.

Geomembrany płaskie EPDM

Te również spełniają funkcje uszczelniania i separacji. Charakteryzują się bardzo dużą elastycznością oraz odpornością na czynniki atmosferyczne, dlatego wykorzystywane są głównie do budowy niewielkich zbiorników wodnych o nieregularnych kształtach. Wykorzystanie tej geomembrany wiąże się z zastosowaniem geowłókniny stanowiącej jej ochronę. Inne zastosowanie geomembrany EPDM możemy znaleźć w izolacji dachów płaskich.

Geomembrany wytłaczane PEHD

Dodatkową funkcją różniącą geomembrany wytłaczane od płaskich jest drenaż odpowiedzialny za stworzenie warstwy drenującej. Najczęściej stosuje się je jako ochrona gruntów przed infiltracją w konstrukcjach dróg oraz jako izolacja konstrukcji mostowych.

Maty bentonitowe

Do funkcji mat należy uszczelnianie i separacja. Charakteryzują się łatwą instalacją niewymagającą prac przygotowawczych, trwałością oraz samouszczelnianiem. Przystosowane do ułożenia na równym gruncie oraz zamarzniętej lub wilgotnej powierzchni. Wykorzystywane są podczas budowy zbiorników wodnych, zapór oraz wałów przeciwpowodziowych, kanałów i składowisk przeładunkowych odpadów stałych.

Podobne wpisy