Jak często należy czyścić wodę w oczku wodnym?

Oczko wodne może stanowić wyjątkową ozdobę twojego ogrodu, by tak się jednak stało, konieczne jest utrzymywanie krystalicznie czystej. Warto przy tym pamiętać, iż zanieczyszczone oczko wodne nie jest tylko problemem estetycznym. Stwarza realne zagrożenie dla żyjących w nim ryb, dla nas oraz innych zwierząt, które mają dostęp do zbiornika.

Zanieczyszczenia oczek wodnych

Za zanieczyszczenie oczek wodnych przeważnie odpowiada proces eutrofizacji, czyli tak zwane przeżyźnienie, które jest wynikiem wzrostu pierwiastków biogennych (fosforu oraz azotu). Związki te mogą pochodzić z różnych źródeł, do których należą między innymi: nawozy stosowane w ogrodzie, pokarm dla ryb oraz odchody zwierząt. Przeżyźnienie powoduje zakwity wody czy niedobór tlenu, a w konsekwencji zaburza równowagę biologiczną, która objawia się mętną i brudną wodą.

czyszczenie oczka wodnego

Oczyszczanie oczek wodnych

Istnieją trzy podstawowe metody oczyszczania oczka wodnego: chemiczna, mechaniczna oraz ekologiczna.
Metoda chemiczna polega na zastosowaniu chemicznych substancji hamujących rozwój glonów i sinic.
Metoda mechaniczna dzięki użyciu koparek, spychaczy i wypompowaniu wody pozwala na usunięcie mułu, osadów dennych i innych zanieczyszczeń. W przypadku mniejszych zbiorników domowych można zrobić to ręcznie. Metoda ta jest uważana za dość inwazyjną. Dodatkowo należy pamiętać o osuszeniu i zutylizowaniu wszystkich powstałych w ten sposób nieczystości.
Metoda ekologiczna, całkowicie bezpieczna dla środowiska, opiera się na zastosowaniu bakterii nitryfikacyjne. Ten bezpieczny dla organizmów żywych sposób polega na przekształceniu procesu gnilnego glonów i sinic w proces fermentacyjny. Innymi słowy, zanieczyszczenia stają się pokarmem dla mikroorganizmów.

Jak często czyścić oczko wodne?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wybranej przez nas metody. Kluczem do zachowania krystalicznie czystej wody pozostaje regularność podejmowanych działań. Należy pamiętać o czyszczeniu oczka po jesieni ze wszystkich, zanieczyszczeń opadłych na taflę wody z wysokich drzew (między innymi liście) oraz pływających w oczku patyków i śmieci. Do jednego z zabiegów prewencyjnych należy także sprawdzanie parametrów wody dwa razy w roku, w tym po każdej zimie i ewentualne użycie właściwych środków chemicznych lub biologicznych. Regularne kontrole i całoroczna opieka nad oczkiem wodnym pozwoli uniknąć zaburzenia równowagi biologicznej, która jest kluczowa do utrzymania krystalicznie czystej wody przez cały rok.

Podobne wpisy