Czym jest drenaż, jak go wykonać i czym wyłożyć powstały otwór?

Kiedy potrzebny jest drenaż?

Drenaż, jeden z elementów konstrukcji hydrotechnicznej w budownictwie, to instalacja ułożona wokół budynku na poziomie fundamentów, która ma na celu odwodnienie gruntu, budynku czy wykopu na czas wykonywania fundamentów, murów i izolacji. Stanowiąc tym samym jedną z metod ochrony budynku przed podtapianiem, czyli przenikaniem wody do jego wnętrza. Wykonywany jest wszędzie tam, gdzie zalegają wody gruntowe lub występują nieprzepuszczalne warstwy gruntu, zwiększając ryzyko zalania fundamentów i piwnic. Do nieprzepuszczalnych gruntów zalicza się: gliny, pyły oraz iły. Dzięki zastosowaniu drenażu woda spływa przez różnego rodzaju złoża filtracyjne (złoża drenujące) do rury i jest następnie odprowadzana z dala od domu.

drenaż

Jak wykonać drenaż?

Drenaż, składa się z następujących elementów: rur drenarskich, studzienek rewizyjnych, studzienek zbiorczych, kształtek i złączek. Rury drenarskie posiadające liczne otwory umożliwiające zbieranie wody, umieszcza się w obrębie wysokości ławy fundamentów, pomiędzy jego górną i dolną powierzchnią. Średnica rur drenarskich zależy od rodzaju gruntu i przewidywanej ilości wody do odprowadzania. Średnio stosuje się rury o średnicy 10 centymetrów. Pracę i rozmieszczenie rur należy rozpocząć w miejscu najbardziej odległym od przewidzianego odpływu wody.
Studzienki rewizyjne, tak zwane studzienki kontrolne występują w narożnikach budynku, tam, gdzie dochodzi do załamania rur drenarskich. Przykryte są specjalnymi pokrywami umożliwiającymi ich zdjęcie. Studzienka rewizyjna umożliwia kontrolę oraz oczyszczanie przewodów, których należy dokonywać raz w roku. Należy także pamiętać o otoczeniu rur drenarskich obsypką filtracyjną z odpowiednio dobranej warstwy kruszywa. Wybór obsypki jest kluczowy jeśli chodzi o skuteczności i trwałości odwodnienia.
Na końcu systemu drenażowego umieszczane są studzienki zbiorcze, które łączą całą instalację wraz z rurą kanalizacyjną. Łatwy montaż zapewniają dopasowane do potrzeb indywidualnych kształtki i złączki. Możliwe jest wykonanie zarówno drenażu zewnętrznego w trakcie budowy domu, gdy pojawia się problem wód gruntowych, jak i drenażu wewnętrznego wykonywanego w piwnicach budynków.
Przy wykonaniu drenażu używa się także geowłókniny, dostępnej w ofercie naszego sklepu, która zapewnia odpowiednie parametry filtracyjne przy odprowadzaniu wody. Dodatkowo materiał charakteryzuje się wytrzymałością na rozrywanie i rozciąganie.

Podobne wpisy